Aiheet
Hinnat ja kulutusTyö, palkat ja toimeentuloKansantalous

Kuluttajien luottamus laski mutta säilyi vahvalla tasolla lokakuussa

Tilasto:
Viiteajankohta:
2021, marraskuu
Julkaistu:
Seuraava julkistus:
Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 2,7, kun se syyskuussa oli 6,0 ja elokuussa 4,0. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon -6,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. lokakuuta 1 025 Suomessa asuvaa henkilöä.
Valikko
Kuluttajien luottamusindikaattori. Kuvion tiedot saatavilla taulukosta kuvion alta.
Hyppää taulukon ohi
2020M10-6,9
2020M11-4,8
2020M12-4,6
2021M01-0,9
2021M02-0,8
2021M03-3,0
2021M043,8
2021M052,7
2021M064,6
2021M074,4
2021M084,0
2021M096,0
2021M102,7

Pääkohdat

 • ⁠Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous vuoden kuluttua, Suomen talous vuoden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan vuoden aikana.
 • Sekä odotus että nykytilan arvio kuluttajan omasta taloudesta olivat lokakuussa hyvin valoisat. Odotus myös Suomen taloudesta oli optimistinen.
 • Syyskuuhun verrattuna odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua pysyi lokakuussa suunnilleen ennallaan. Muut näkemykset taloudesta heikkenivät selvästi.
 • Viime vuoden lokakuuhun nähden arviot taloudesta olivat nyt merkittävästi vahvemmalla tasolla.
 • Kuluttajilla oli lokakuussa melko paljon aikeita ostaa kestotavaroita. Ostoaikeet vähenivät lokakuussa selvästi syyskuuhun verrattuna. Niitä oli nyt saman verran kuin vuosi sitten.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Lokakuussa luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 8,0) ja heikointa Itä-Suomessa (-0,2). Väestöryhmistä alemmat (9,7) ja ylemmät (9,6) toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Lokakuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-7,4).

Valikko
Kuluttajien luottamusindikaattori henkilön sosioekonomisen aseman mukaan 2021M10. Kuvion tiedot saatavilla taulukosta kuvion alta.
Hyppää taulukon ohi
Yhteensä2,7
Yrittäjät0,9
Ylemmät toimihenkilöt9,6
Alemmat toimihenkilöt9,7
Työntekijät1,9
Opiskelijat3,3
Eläkeläiset-7,4
Muut-0,5

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista.

Oma ja Suomen talous

Sekä odotus että nykytilan arvio kuluttajan omasta taloudesta olivat lokakuussa hyvin valoisat. Odotus myös Suomen taloudesta oli optimistinen. Syyskuuhun verrattuna odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua pysyi lokakuussa suunnilleen ennallaan. Muut näkemykset taloudesta heikkenivät selvästi. Viime vuoden lokakuuhun nähden arviot taloudesta olivat nyt merkittävästi vahvemmalla tasolla.

Lokakuussa 39 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja 30 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 17 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Selvästi useampi eli 27 prosenttia kuluttajista näki oman talouden lokakuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat syyskuussa 15 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten 18 ja 24 prosenttia.

Lokakuussa 37 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 42 ja 21 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa synkät 21 ja 52 prosenttia. 

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Syyskuussa vastaavat osuudet olivat 29 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 15 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni lokakuussa hieman pysyen kuitenkin edelleen valoisana. Sama koski työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemystä omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä.

Lokakuussa 39 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 22 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 44 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten erittäin
ankeat 12 ja 76 prosenttia.

Lokakuussa 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta peräti 48 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 11, 11 ja 49 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa hyvin apeat 4, 34 ja 37 prosenttia.

Lokakuussa kuluttajien aavistus kuluttajahintojen nousuvauhdista eli inflaatiosta vuoden kuluttua ylitti jo selvästi pitkän ajan keskiarvonsa. Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat jopa 3,2 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus
oli vuosi sitten 2,4 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuten jo edeltävinä kuukausina, oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan erinomainen lokakuussa. Ajankohtaa pidettiin erittäin otollisena säästämiselle, suotuisana myös lainanotolle ja kohtuullisena kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin
olevan yhä melko paljon tulevina kuukausina.

Kuluttajista 68 prosenttia piti lokakuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten vain 53 prosenttia. Lokakuussa rahaa oli jäänyt säästöön 64 prosentilla kuluttajista ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lokakuussa 58 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli ainoastaan 44 prosenttia. Viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi lokakuussa huomattavan yleisesti. Lokakuussa 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Lokakuussa 30 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajilla oli lokakuussa melko paljon aikeita ostaa kestotavaroita. Ostoaikeet vähenivät lokakuussa selvästi syyskuuhun verrattuna. Niitä oli nyt saman verran kuin vuosi sitten. Kuluttajista 14 prosenttia aikoi lisätä ja 31 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Jälkimmäiset osuudet olivat syyskuussa 16 ja 25 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 14 ja 31 prosenttia.

Lokakuussa kuluttajilla oli asunnon ostoaikeita edelleen hyvin runsaasti. Myös kodin peruskorjaussuunnitelmia ilmeni paljon. Lisäksi erittäin moni harkitsi auton ostoa seuraavan vuoden aikana.

Lokakuussa 17 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi 15 prosenttia kuluttajista. Lisäksi 21 prosenttia kuluttajista suunnitteli lokakuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia, asunnon 13 prosenttia ja peruskorjausaikeiden 18 prosenttia.

Tietokantataulukot

Tähän tiedotteeseen liittyvät tietokantataulukot

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ajankohta
 • Sosioekonominen asema
Päivitetty:
15.11.2021
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Ajankohta
Päivitetty:
15.11.2021
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ajankohta
Päivitetty:
15.11.2021
Käytetyt luokitukset:
 • Ajankohta
 • Koulutusaste
Päivitetty:
15.11.2021
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Ajankohta
Päivitetty:
15.11.2021

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö