Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter minskade en procent i september 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021, september
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Den totala volymen i utrikes sjötransporter uppgick till sammanlagt 8,1 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med en procent jämfört med september året innan. Exporten ökade med tre procent och importen minskade med sex procent. I passagerartrafiken transporterades 0,7 miljoner personer, vilket är mindre än hälften av nivån före coronaviruspandemin.

Meny
Förändring i utrikes sjötransport månadsvis. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
Import2020M10-3,9
2020M11-2,5
2020M12-6,8
2021M01-9,6
2021M02-5,2
2021M03-2,8
2021M04-26,1
2021M05-28,2
2021M0611,6
2021M073,7
2021M083,3
2021M09-6,2
Export2020M10-0,2
2020M11-5,4
2020M12-5,4
2021M01-4,6
2021M024,8
2021M03-6,1
2021M04-9,2
2021M05-2,7
2021M067,2
2021M0711,2
2021M082,3
2021M093,0

Huvudpunkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 8,1 miljoner ton i september 2021.
 • Volymen av utrikes sjötransporter minskade med en procent jämfört med året innan.
 • I transportmedel transporterades 1,5 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods.
 • I passagerartrafiken transporterades 0,7 miljoner personer, vilket är mindre än hälften av nivån före koronapandemin. Flest resor gjordes mellan Finland och Estland samt mellan Finland och Sverige.

Transporterna minskade med en procent

Största delen av sjötransporterna var i september styckegodstransporter. Totalt transporterades 1,5 miljoner ton styckegods. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,1 miljon ton, samt malmer och anrikad malm, 0,7 miljoner ton.

Meny
Utrikes sjötransporter efter varuslag. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
RåvirkeImport238 827
Export38 545
Sågat virkeImport6 278
Export310 627
Pappersmassa, returpapperImport9 214
Export292 943
PapperImport26 576
Export584 431
Plywood och fanerImport4 232
Export21 117
Anrikad malmImport390 878
Export266 543
Metaller, metallprodukterImport145 457
Export264 679
RåoljaImport892 620
Export77
OljeprodukterImport275 499
Export822 544
Stenkol, koksImport180 300
Export212 187
GödselmedelImport27 712
Export301 969
KemikalierImport223 262
Export167 799
Oarbetade mineraler, cementImport309 861
Export243 395
SpannmålImport14 381
Export31 989
StyckegodsImport765 363
Export720 116
Annat godsImport196 978
Export80 716

Varuslagen med högst importöverskott var råolja och råvirke. Varuslagen med högst exportöverskott var papper, gödningsmedel, cellulosa, slipmassa och returpapper, sågat virke, spannmål samt faner och andra träskivor.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, Helsingfors, HaminaKotka och Raumo. Transporterna i Sköldvik bestod nästan helt och hållet av oljerelaterade produkter och kemikalier, medan transporterna i HaminaKotka och Raumo till största delen bestod av papper och andra skogsbruksprodukter medan främst styckegods transporterades via Helsingfors.

Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 8,1 miljoner ton. Av sjötransporterna transporterades totalt 2,4 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 30 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,5 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,8 miljoner ton i lastbilar, 0,6 miljoner ton i släpvagnar och 0,1 miljoner ton i andra transportmedel. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 144 183 personbilar som tillhörde passagerare samt 1 204 bussar.

Totalt transporterades 61 998 containrar, vilket motsvarar 108 367 TEU-enheter.

I passagerartrafiken transporterades 0,7 miljoner personer

I passagerartrafiken transporterades i september 2021 totalt 671 159 personer. Mellan Finland och Sverige reste 302 751 personer, mellan Finland och Estland 350 435 personer och mellan Finland och Tyskland 11 548 personer. Jämfört med september 2020 antalet passagerare ökade med 36 procent. Jämfört med september 2019 var antalet passagerare dock bara 44 procent. I september 2021 anlände 3 018 passagerare på utländska kryssningsfartyg till Finland.

Databastabeller

Databastabeller som hör till detta meddelande

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
07.03.2022
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
08.11.2021
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Uppdaterad:
08.11.2021

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef