Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändningFöretag

Övernattningar av turister ökade med 22 procent år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

År 2021 bokfördes 15,4 miljoner övernattningsdygn för finländska turister och 2,1 miljoner dygn för utländska turister. De finländska turisternas övernattningar ökade med 28 procent och de utländska turisternas minskade med 9 procent från året innan. Det totala antalet övernattningar var nästan en fjärdedel lägre än år 2019, före pandemin. Siffrorna är slutliga uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik.

Stapeldiagram över antalet övernattningar åren 1995–2021. Antalet övernattningar ökade i regel åren 1995–2019, men år 2020 rasade antalet på grund av pandemin.

Huvudpunkter

 • Antalet inhemska övernattningar återgick nästan till nivån år 2019, före pandemin.
 • Antalet övernattningar av utlänningar började återhämta sig under årets andra hälft.
 • Sett till region översteg det totala antalet övernattningar 2019 års nivå bara i Norra Österbotten.
 • Hotellens kapacitetsutnyttjandegrad var låg också år 2021.
 • I de flesta landskapen var genomsnittspriset på ett hotellrum redan högre än före pandemin, men i Nyland var hotellrummen omkring 20 euro billigare.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
29.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
29.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Landskap
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
29.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
29.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:
29.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Kommun
Uppdaterad:
29.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Öppethållningsperiod
 • Landskap
 • Storleksklass
Uppdaterad:
29.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:
29.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pukkila
överaktuarie
029 551 3478
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef