Ämnen
Företag

Industrins orderingång ökade med 4,1 procent i februari från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, februari
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 4,1 procent större i februari 2022 än året innan. Under januari–februari ökade orderingången med 14,6 procent från året innan.

Vertikalt stapeldiagram. Årsförändring av industrins orderingång på månadsnivå. Februari 2021–februari 2022. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Huvudpunkter

  • Orderingången ökade i februari med 4,1 procent från året innan.
  • Tillväxten var störst inom den kemiska industrin, där orderingången ökade med 22,9 procent.
  • Orderingången har ökat oavbrutet sedan februari 2021.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Horisontellt stapeldiagram. Årsförändring av orderingången efter näringsgren i februari 2022. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland.

Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fyra näringsgrenar.

Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2015 (2015=100). Indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter företagen angivit. På grund av kompletteringen av materialen uppdateras de senaste 12 månaderna vid offentliggörandet. En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i dokumentationen på statistikens ingångssida.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
08.04.2022

Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
08.04.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008), 2005M01-2022M02

08.04.2022

Industrins orderingång, årsförändring 2020M02-2022M02 (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Uppdaterad:
10.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef