Ämnen
Företag

Industrins orderingång ökade i mars 2022 med 10,4 procent från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 10,4 procent större i mars 2022 än året innan. Under januari–mars ökade orderingången med 13,0 procent från året innan.

Vertikalt stapeldiagram. Årsförändring av industrins orderingång på månadsnivå. Mars 2021–mars 2022. I mars 2022 ökade värdet av orderingången med 10,4 procent från mars 2021.

Huvudpunkter

  • Orderingången ökade i mars med 10,4 % från året innan.
  • Mest ökade orderingången inom den kemiska industrin, där orderingången ökade med 21,1 %.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
10.05.2022

Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.05.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008), 2005M01-2022M03

10.05.2022

Industrins orderingång, årsförändring 2020M03-2022M03 (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Uppdaterad:
10.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef