Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Kommersiellt fiske i havet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över kommersiellt fiske i havet innehåller information om antalet kommersiella fiskare i havsområdet, fångstmängden och fångstens värde samt fiskemängderna. Uppgifterna samlas in från fångstrapporterna och de publiceras en gång om året.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.