Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Kommersiellt fiske i insjöar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över kommersiellt insjöfiske redogör för mängden och värdet av fångsten samt antalet kommersiella fiskare i insjöar. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.