Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller information om tillgången till vård inom sjukvårdsdistrikten och andra enheter som tillhandahåller specialiserad sjukvård. Uppgifterna grundar sig på 51–53 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.