Ämnen
Priser och konsumtion

Prisindex för offentliga utgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kommunalekonomin (kommuner och samkommuner). Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 2,2 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 3,0 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen me…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.