Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Produktionen av ägg

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över äggproduktion beskriver utvecklingen äggproduktionen per produktionssätt. Uppgifterna för statistiken inhämtas från äggpackerierna och de publiceras per kvartal.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.