Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Utrikeshandeln med fisk

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikeshandeln med fisk innehåller information om mängderna och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter avsedda för förtäring och andra ändamål. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.