Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

Utbildningsanordnare och läroanstalter

Finlands officiella statistik (FOS)
I statistiken Utbildningsanordnare och läroanstalter beskrivs nätverket av utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn, förändringar i dem, adresser och antalet studerande. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 689 aktiva utbildningsanordnare och 3 049 läroanstalter med omkring 1,79 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2021. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 085.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marika Wegelius
överaktuarie
029 551 3411

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.