Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Antalet husdjur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över antal husdjur omfattar antalet tamdjur per NTM-central och kommun. Statistiken sammanställs huvudsakligen utgående från registerdata. Uppgifterna om nötkreatur och grisar publiceras två gånger om året. Uppgifterna om fjäderfän, får, getter och hästar publiceras en gång om året.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.