Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättning inom handeln

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningen inom handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen, där prisernas inverkan har eliminerats. Uppgifterna baserar sig på Skatteförvaltningens uppgifter och en försäljningsenkät. Uppgifterna offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Statistikcentralen reviderar sitt snabbestimat för detaljhandeln i samband med offentliggörandet den 29 april. Datainnehållet i snabbestimat för detaljhandeln utvidgas så att det omfattar uppgifter om omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (TOL G). Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln i mars 2022 med 10,6 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 2,7 procent. Den säsongrensad omsättningen och försäljningsvolymen ökade också jämfört med februari.

Läs mer

meddelande | Omsättning inom handeln 2022, mars
meddelande | Omsättning inom handeln 2022, mars, preliminär data
meddelande | Omsättning inom handeln 2022, februari

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
13.05.2022

Trendserie av omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lauri Pullinen
överaktuarie
029 551 3043
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.