Ämnen
Företag

Konkurser och företagssaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över konkurser och företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Uppgifterna offentliggörs månatligen, kvartalsvis och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen anhängiggjordes 169 konkurser i april 2022, dvs. 19 konkurser färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 693, vilket är 15 årsverken färre än i april året innan.

Läs mer

meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, april, konkurser
databasoffentliggörande | Konkurser och företagssaneringar, företagssaneringar årligen
databasoffentliggörande | Konkurser och företagssaneringar, konkurser på årsuppgifter
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, mars, konkurser

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
21.04.2022

Anhängiggjorda företagssaneringar, antal företag, glidande årssumma

21.04.2022

Anhängiggjorda konkurser, glidande årssumma

17.05.2022

Anhängiggjorda konkurser, antal företag, glidande årssumma

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.