Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Reparationsbyggande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande. Uppgifterna baserar sig på en enkät som utförs bland bostadsaktiebolag, aravahyreshus och byggföretag. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 19,6 miljarder euro år 2020. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 7,7 miljarder euro till reparationsbyggande. Företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksam…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.