Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Hemvård

Finlands officiella statistik (FOS)
Hemvårdsstatistiken innehåller uppgifter om hemvårdens, hemsjukvårdens, hemtjänstens och hemsjukhusets verksamhet utifrån vårdanmälningsregistret för primärvården (Avohilmo).

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Statistikens primäruppgifter

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.