Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Lönesummaindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Lönesummaindexen är index som beskriver utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar. Lönesumman avser summan av de bruttolöner som företagen betalar ut. Uppgifterna fås ur inkomstregistret och Statistikcentralens försäljningsenkät och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins arbetsdagskorrigerade lönesumma 6,9 procent större i mars 2022 än i mars 2021. Den säsongrensade lönesumman för hela ekonomin ökade i mars med 1,1 procent från föregående månad.

Läs mer

meddelande | Lönesummaindex 2022, mars

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Myllylä
överaktuarie
029 551 3473

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.