Ämnen
Befolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

Avlidna

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över avlidna beskriver uppgifter om personer som på sin dödsdag varit stadigvarande bosatta i Finland. Statistiken omfattar t.ex. ålder, kön samt uppgifter om antalet avlidna, spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd. Uppgifterna fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var antalet döda 57 659 år 2021, dvs. 2 171 fler än året innan. Det allmänna dödstalet, som uttrycker dödligheten, ökade också från året innan, då det var 10,4 efter att ha varit jämnt 10 år 2020. Det allmänna dödstalet är ett nyckeltal i förhållande till folkmängden. Det anger antalet döda per 1 000 personer i medelfolkmängden. 

Läs mer

meddelande | Avlidna 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joni Rantakari
överaktuarie
029 551 3249

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.