Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Barnbidrag

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över barnbidrag innehåller uppgifter om de familjer som har fått barnbidrag och de barn för vilka barnbidrag har betalats samt om de utbetalda beloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.