Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Virkeshandeln av industrivirke

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över handeln med industrivirke omfattar volymerna av och priserna på industrivirke vid skogsindustriföretagens virkesköp i privata skogar. Handelsformerna är rotköp och leveransköp. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.