Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över mjölk och mjölkprodukter beskriver bland annat mjölkproduktionen, antalet mjölkbönder och tillverkningsvolymerna för mjölkprodukter. På årsnivå innehåller statistiken uppgifter om mjölkanvändningen på gårdarna och om medelavkastningen för mjölkkor. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet