Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över mjölk och mjölkprodukter beskriver bland annat mjölkproduktionen, antalet mjölkbönder och tillverkningsvolymerna för mjölkprodukter. På årsnivå innehåller statistiken uppgifter om mjölkanvändningen på gårdarna och om medelavkastningen för mjölkkor. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.