Ämnen
Transport och turism

Första registreringar av motorfordon

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över första registreringar av motorfordon sammanställer uppgifter om första registreringen av registreringspliktiga vägtrafikfordon i Fastlandsfinland (i årsuppgifterna ingår också uppgifter om Åland). Uppgifterna fås ur Transport- och kommunikationsverkets register och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen registrerades 6 431 nya personbilar i april 2022, vilket är 27 % färre än ett år tidigare. Totalt registrerades 13 133 nya fordon i april. Antalet första registreringar minskade med 26 % jämfört med motsvarande månad året innan. Bristen på komponenter inom bilbranschen leder till fördröjningar i tillverkningen av nya bilar.

Läs mer

meddelande | Första registreringar av motorfordon 2022, april
meddelande | Första registreringar av motorfordon 2022, mars
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
01.03.2022

Importerade begagnade fordon

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
01.03.2022

Första registrerade bilar efter drivkraft

Uppgifter i andra källor

Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistikdatabas med flera trafikstatistiktabeller
Information om Eurostats trafik- och transportstatistik
Fordonsstatistik och prognoser

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nico Maunula
överaktuarie
029 551 3526
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.