Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeArbete, löner och utkomst

Ägande av skogsmark

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över ägande av skogsmark redogör för antalet skogsbruksenheter och skogsfastighetshelheter som ägs av enskilda skogsägare och andra sammanslutningar samt om skogsmarkens arealer. Uppgifterna publiceras årligen.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.