Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeArbete, löner och utkomst

Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över arbetskraften i jordbruks- och trädgårdsföretagen innehåller uppgifter om antalet anställda inom jordbruket och trädgårdsodlingen, årsarbetsmängden samt de anställdas utbildning och kön. Uppgifterna inhämtas med en förfrågan till gårdarna. Uppgifterna publiceras med 3–4 års intervall.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.