Ämnen
Företag

Omsättning inom servicebranschen

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningsindexet för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen bland företag inom servicebranscherna. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 18,4 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 12,3 procent. I februari 2022 ökade omsättningen med 15,1 procent och volymen med 10,0 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Läs mer

meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2022, mars
meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2022, mars, preliminär
meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2022, februari

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
12.05.2022

Omsättning och volym av huvudnäringsgrenar inom service branschen, trend serier

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.