Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Avverkningsvolymen av marknadsvirke

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över avverkningsvolymen av marknadsvirke innehåller uppgifter om uttaget av industrivirke och energived för industrin enligt virkessortiment och ägargrupp. Uppgifterna för statistiken inhämtas från företagen. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.