Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Omsättningsindex för byggverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Uppgifterna samlas in från olika källor och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning med 13,8 procent i mars 2022 jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 8,3 procent. Den säsongrensade omsättningen inom byggverksamheten ökade något och försäljningsvolymen minskade något i mars jämfört med februari.


Läs mer

meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, mars
meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, mars, preliminär
meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, februari

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
12.05.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
12.05.2022

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar

12.05.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Toni Kellinsalmi
överaktuarie
029 551 3801
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.