Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Skördestatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Skördestatistiken redovisar skördedata om de viktigaste grödorna i Finland, bland annat spannmålsväxter (vete, råg, korn och havre), rybs, potatis, sockerbeta och vallgrödor. Skördarna redovisas både som kilogram per hektar och totalskörd. Två skördeuppskattningar utifrån statistiken publiceras under sommaren. Den egentliga skördestatistiken publiceras som en preliminär statistik och en slutlig statistik varje år.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.