Ämnen
FöretagSamhällsekonomi

Utländska direktinvesteringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utländska direktinvesteringar är en del av betalningsbalansen och beskriver det kapital som en utländsk (finländsk) placerare har direktinvesterat i Finland i en enhet (utomlands) och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Under år 2020 gav finländska investerares direktinvesteringar utomlands sammanlagt 11,3 miljarder euro i avkastning. De utländska ägarnas avkastning på direktinvesteringar i Finland var 5,5 miljarder euro. Dessa kapitalinkomster redovisas i posten primära inkomster i Finlands bytesbalans och deras …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Kinnarinen
överaktuarie
029 551 3428
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.