Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Steriliseringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken beskriver antalet steriliseringar i Finland. Uppgifterna grundar sig på registret över aborter och steriliseringar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd, dit den enhet som genomför en åtgärd skickar uppgifter. Uppgifter publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Statistikens primäruppgifter

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.