Ämnen
Företag

Finländska dotterbolag utomlands

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finländska dotterbolag utomlands beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Uppgifterna samlas in från företag i Finland. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 5 360 dotterbolag i 136 länder år 2020. Finländska företag utomlands sysselsatte 584 500 personer. Över 60 % av företagens omsättning kom från EU-länder, dvs. 143 miljarder euro. Investeringarna i utlandet uppgick till 5,4 miljarder euro. Av enskilda länder genererades mest omsättning i Tyskland, rentav mer än en fjärdedel av den totala omsättningen.

Läs mer

meddelande | Finländska dotterbolag utomlands 2020

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
29.04.2022

Finländska dotterbolag i EU-länder år 2020

29.04.2022

Finländska dotterbolag i europeiska länder utanför EU år 2020

29.04.2022

Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2020

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
29.04.2022

Finländska dotterbolag utomlands omsättning efter land, de fem mest betydande länderna mätt med omsättning år 2020

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Maija Laakko
senior statistician
029 551 3640

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.