Ämnen
Priser och konsumtionSamhällsekonomi

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor

Finlands officiella statistik (FOS)
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor -statistiken beskriver pris- och volymutveckling. Månatliga uppgifter och 12-månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats är tillgängliga även separat för EU-handeln och för externhandeln.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.