Ämnen
Företag

Industrins orderingång

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varor och tjänster som produceras på ett arbetsställe i Finland. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 10,4 procent större i mars 2022 än året innan. Under januari–mars ökade orderingången med 13,0 procent från året innan.

Läs mer

meddelande | Industrins orderingång 2022, mars

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.05.2022

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008)

10.05.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008)

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.