Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Statistik över inköp, användning och lagring av spannmål och protein- och oljeväxter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål omfattar industrins och handelns anskaffning, användning och lagring av spannmål, rybs och raps. Uppgifterna inhämtas med en förfrågan. Uppgifterna om köp och användning publiceras per kvartal och lageruppgifterna två gånger om året.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.