Ämnen
Företag

Omsättningsindex för industrin

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningsindexet för industrin beskriver industriföretagens omsättning. Indexen beräknas på basis av omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning. Uppgifterna samlas in med en försäljningsenkät samt ur skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna och det egentliga indexet offentliggörs båda en gång i månaden.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 21,7 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021. I februari ökade omsättningen med 21,5 procent från året innan. Omsättningen inom industrin har ökat oavbrutet fr.o.m. januari 2021.

Läs mer

meddelande | Omsättningsindex för industrin 2022, mars
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2022, mars, preliminär
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
13.05.2022

Omsättningsindex för industrin, trendserie

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.