Ämnen
Företag

Industriproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över industriproduktion omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in med en enkät till företag eller deras arbetsställen. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år 2020 till 84,1 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen minskade med nästan en tiondel från året in…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tiina Sevón
överaktuarie
029 551 3711

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.