Ämnen
Företag

Volymindex för industriproduktionen

Finlands officiella statistik (FOS)
Volymindexet för industriproduktionen beskriver förändringen av produktionen till fast pris på en detaljerad näringsgrensnivå. Uppgifterna samlas in med en försäljningsenkät samt med enkäten om volymindex för industriproduktionen och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i mars med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,6 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021.

Läs mer

meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2022, mars

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
10.05.2022

Volymindex för industriproduktionen, näringsgrenens andel av hela industrin (BCD), icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.05.2022

Trendserien för undernäringsgrenar inom industriproduktionen, TOL 2008

08.04.2022

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
10.05.2022

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Maarit Mäkelä
överaktuarie
029 551 3324
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.