Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Arbetskraftskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom den privata, statliga och kommunala sektorn. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen under oktober-december 2021 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 3,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 3,7 procent under oktober-december 2021. Under det fjärde kvartalet år 2021 var ant…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
11.03.2022

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

11.03.2022

Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom näringsgrenar

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pekka Haapala
planerare
029 551 3460
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.