Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöskatter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöskatter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Den omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användaravgifter. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Utfallet av miljöskatter minskade år 2019 med något över 4,5 procent till 6,5 miljarder euro. Miljöskatternas andel av det totala beskattningsutfallet var fortfarande under 7 procent. Industrins miljöskatter sjönk med 8 procent från året innan. Minskningen gällde i synnerhet de energiskatter som in…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.