Ämnen
Hälsa och social trygghetFöretag

Privat hälso- och sjukvård

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken bygger på de verksamhetsberättelser som de privata hälso- och sjukvårdsproducenterna lämnat in till länsstyrelsen. Statistiken innehåller uppgifter om den producerade öppenvården och personalen.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.