Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Privatskogsbrukets rörelseresultat

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över privatskogsbrukets rörelseresultat presenteras per område privatskogsbrukets rörelseresultat, som baserar sig på inkomster och utgifter av virkesproduktionen. Från inkomsterna avdras utgifterna för virkesproduktionen. En del av uppgifterna har också beräknats i proportion till skogsmarksarealen. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent:

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.