Ämnen
Företag

Statistik över företagsstöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter stödtyp. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter betalades 1 750 miljoner euro i direkt företagsstöd år 2020, vilket är 268 procent mer än året innan. Av direktstöden betalades 1 278 miljoner euro ut på grund av en försvagning av konjunkturen och 471 miljoner i form av sedvanliga stöd. Beloppet av lånen till f…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tommi Veistämö
överaktuarie
029 551 3546

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.