Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Månadslöner inom den privata sektorn

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 435 euro och medellönen 3 832 euro i månaden år 2020. Männens medianlön var 3 882 euro och kvinnornas 3 033 euro. De som hörde till tiondelen med de högsta inko…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.