Aiheet
Ympäristö ja luonto

Hydrologiset havainnot

Suomen virallinen tilasto.fi
Hydrologiset havainnot -tilasto sisältää hydrologista tilastotietoa valikoiduilta havaintopaikoilta ympäri Suomea. Tietoa julkaistaan esimerkiksi sadannasta, lumen vesiarvosta, pintaveden lämpötilasta, virtaamasta ja jäänpaksuudesta. Tiedot julkaistaan kuukausittain.

Tuottaja:

Tilaston perustiedot

Tilaston kotisivu Suomen ympäristökeskuksen palvelussa