Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousYmpäristö ja luonto

Käytössä oleva maatalousmaa

Suomen virallinen tilasto.fi
Käytössä oleva maatalousmaa -tilasto sisältää tiedot tärkeimpien viljelykasvien viljelyalasta, kesannosta ja muun maatalousmaan alasta Suomessa. Tiedoista julkaistaan kaksi ennakkoa ja yksi lopullinen julkistus vuodessa.

Tuottaja: