Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousTyö, palkat ja toimeentulo

Kantorahatulot

Suomen virallinen tilasto.fi
Kantorahatulot-tilasto esitetään hakkuumääriin ja pystykauppahintoihin perustuva arvio metsänomistajien vuosittaisista kantorahatuloista alueittain, omistajaryhmittäin ja puutavaralajeittain. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.

Tuottaja: