Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousHinnat ja kulutus

Kalan tuottajahinta

Suomen virallinen tilasto.fi
Kalan tuottajahinta -tilasto sisältää tietoa kalan ensiostajien, lähinnä kalatukkujen kalastajille maksamista kalan keskihinnoista. Hintatiedot koskevat Suomen merialueen satamiin purettuja kalaeriä. Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Lisäksi kiintöityjen kalalajien tuottajahinnat julkaistaan neljännesvuosittain.

Tuottaja: