Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousYritykset

Lihantuotanto

Suomen virallinen tilasto.fi
Lihantuotanto -tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja teuraseläinten ruhojen kappale- ja kilomääristä, ruhojen keskipainoista sekä tuottajahinnoista. Tilaston tiedot perustuvat kuukausittain teurastamoilta ja viljelijöiltä kerättäviin tietoihin ja nautarekisteriin.

Tuottaja: