Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousYritykset

Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne

Suomen virallinen tilasto.fi
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne -tilasto sisältää tiedot maatilojen lukumäärästä, maankäytöstä, keskimääräisestä peltoalasta, tuotantosuunnasta ja viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. Tilaston lähteenä käytetään maatalous- ja puutarhayritysrekisteriä. Tiedoista julkaistaan yksi ennakko ja yksi lopullinen julkistus vuodessa.

Tuottaja: